o galérii - HotDock
Menu

Galéria Hotdock je miestom pre angažované, participačné výstupy umelcov zo slovenskej a českej krajiny. Hlavným cieľom je finančne zaštítiť diela realizované na jej pôde a umožniť tak vznik i organizačne či materiálne náročnejších projektov.

Koncept galérie Hotdock sa formuje od jej vzniku v roku 2010, kedy začínala ako klasická “white cube” v priestoroch na Gröslingovej ulici. Odprezentovali sme veľa mladých výtvarníkov, ktorí aj vďaka nám získali ocenenia ako Maľba roka, Najkrajšia kniha v ČR, Cenu Oskara Čepána, či nominácie na Cenu Jindřicha Chalupeckého v Čechách.

Pokračovanie iniciatív vo výstavnej činnosti združenia Hotdock naštartovalo získanie cenovo a lokačne výhodného priestoru v Bratislavskom prístave, neďaleko Eurovea. Nový priestor svojím špecifickým prostredím nabáda k site specific projektom, ktoré, veríme, vďaka svojej komunikatívnej schopnosti získajú odozvy aj zo strany laickej verejnosti, ktorej budú apriori určené. Posun od klasickej koncepcie uzavretej galérie vystavujúcej už hotové „produkty“ ku galérii participujúcej na ich vzniku nastal nielen zmenou prostredia no i celkovým prehodnotením úlohy recipročného vzťahu umelca, kurátora a diváka, ktorý sa podla nás v globalizácii 3.0 plochého sveta zásadne zmenil.

Prečo prístav?

Prístav je symbol nekontrolovateľne migrujúcej populácie, voľného pohybu kapitálu a obchodovania, je to symbol spojenia a výmeny. Veríme, že vďaka sérii workshopov, výstav a prednášok vytvoríme inšpiratívne prostredie pre nové a zaujímavé projekty. New genre public art poskytuje umelcom možnosť aktívnejšie sa zapojiť do diskurzu o nových a pálčivejšich témach, reflektovať skutočnosť a jej korelácie s industriálnym prostredím určeným na nekonečné zásobovanie, konzum. Terénne programy outreach projekov typu Woman in Waves na slovenskej scéne žalostne chýbajú, mnoho umelcov odmieta teóriu narcistickej výstavnej praxe a uvedomuje si sociálnu rolu umelca kritizujúceho svet „business as usual/normálny biznis“ (ako ho definuje Gabliková).

o galérii

podpora projektu HotDock

partnerské galérie