Od plochy k materiálu - HotDock
Menu
Od plochy k materiálu

Od plochy k materiálu

Peter Cvik
kurátor / Martina Vyskupová
19.05. - 02.06.2017

Najnovšie diela Petra Cvika (1985) sú priamou súčasťou jeho dizertačnej práce, ktorou tento rok ukončí doktorandské štúdium na bratislavskej VŠVU. V predstavenej sérii, ktorá vznikala od roku 2016, prehodnocuje médium maľby a svoje doterajšie maliarske metódy. Vyjadruje sa charakteristickým maliarskym rukopisom, ale zároveň experimentuje s materiálmi a rôznymi technologickými prístupmi. Jeho umelecký prejav poznačený zväčša digitálnou postprodukciou posúva viac do surovejšieho výrazu.

podpora projektu HotDock

partnerské galérie