Collector's Choice - HotDock
Menu
Collector’s Choice

Collector’s Choice


19.03. - 29.03.2019

PINGPONG #5

Umelci / Artists:
Ágnes Eperjesi, Miklós Erhardt, Judit Fischer – Miklós Mécs , Dániel János Fodor, Gruppo Tökmag, János Iván Kárpáti, Csaba Nemes, Ilona Németh – Jonathan Ravasz, Sándor Papp, Zsombor Pólya, ROTERS&SZOLNOKI, János Sugár.

Kurátorský tím / Curatorial team: Kristóf Kovács (Gergely Sajnos), crime scene investigator and PINCE team (Boglárka Balogh, Mátyás Gyuricza, Zsuzsa Magyari, Tünde Mézes, Bella Pál, Ádám Varga)

Zberateľova voľba / Collector’s Choice
Zbierka zbierky / The collection of collection

SK
Základom zbierky a jej rozrastania sa je vždy nejaký systém – či už ide o hračky z kinder vajíčok alebo o podpivníky – ako aj snaha dosiahnuť dokonalosť. Niekedy tomuto procesu predchádza fáza pozorovania, pri ktorej zberateľ nachádza dôležité ústredné prvky zberateľského systému a na základe rôznych parametrov vyvíja jeho kritériá.

Zbieranie rozličných vecí taktiež do určitej miery definuje každodenný život človeka. Zbierame haraburdy, peniaze, vernostné body, spomienky, okamihy na viacerých virtuálnych úložiskách či v zásuvke nočného stolíka. Keďže sa tento proces stal našou každodennou aktivitou, už si ho vôbec neuvedomujeme.

Hoci zbierame nespočetné množstvo rozličných vecí, označenie „zberateľ“ sa používa len v niektorých prípadoch.

V roku 2008 novinár Ottó Bauer ako zberateľ založil zbierku súčasného umenia SIREX, do ktorej patria významné regionálne a miestne umelecké diela od neoavartgardy až po súčasnosť.

EN
A collection always evolves around a system, either in case of toys from kinder eggs or beermats, it aspires to reach perfection. On several occasions this process is preceded by an observation phase, while the collector finds the focal points important for them, and develops the collection’s system of criteria based on different parameters.

At the same time collecting different things to some extent defines people’s everyday lives as well. We collect litter, we collect money, loyalty points, memories, moments on various virtual storages or in the nightstand’s drawer. It has become an everyday action so that we don’t even recognise this process anymore.

We can collect endless kinds of things, the title ‘collector’ however is in use only in a few cases.

Ottó Bauer pressman, collector founded SIREX Contemporary Art Collection in 2008 which collects significant local and regional artworks ranging from neoavartgarde to contemporary.
______________________________________________
SK
Výstava je piatou časťou výmenného projektu s názvom Ping-Pong, artist-run spaces from V4, iniciovaného umeleckým priestorom HotDock project space.

Projekt je cez vyšehradský grant z Medzinárodného vyšehradského fondu spolufinancovaný z vládnych dotácií Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenska. Poslaním fondu je podporiť myšlienku udržateľnej regionálnej spolupráce v strednej Európe.

Výstavný program galérie Hotdock project space v roku 2019 z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

EN
The exhibition is the fifth part of exchange project “Ping-Pong, artist-run spaces from V4” initiated by HotDock project space.

The project is co-financed by the Governments of Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia through a Visegrad Grant from the International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.

podpora projektu HotDock

partnerské galérie